.:: Đời Sống - Phát Triển ::.
Xã Nam Ban, huyện Lâm Hà có 3043 ha cà phê kinh doanh.
Lâm Đồng thành công trong tăng năng suất từ cây cà phê già cỗi
.:: Hướng Dẫn - Cây Trồng ::.
Buổi họp giữa công ty và nhân viên hướng dẫn cách chăm sóc cây hiệu quả nâng cao năng xuất
Áp dụng đúng phương pháp, tăng năng xuất cây trồng đạt được hiệu quả tốt nhất
.:: Nhiệm Vụ Và Vai Trò Của Tân Đức Lộc JCS ::.

Nhiệm Vụ Và Vai Trò Của Tân Đức Lộc JCS

Công ty Tân Đức Lộc được thành lập theo Quyết định số: 5432/QĐ-UBND ngày 3 tháng 2 năm 2009 của thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng về tổ chức lại công ty việc làm tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành Phố.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tân Đức Lộc:

1. Nhiệm vụ:

a/Hoạt động tư vấn, bao gồm:

– Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề,trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

– Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc đúng công việc ở trong công ty;

– Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm

– Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

b/ nhận việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

– Người lao động được đào tạo xong sẻ được nhận làm chính thức ở công ty

– Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

– Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

c/ Thu thập phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động;

d/ Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật;

e/ Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm;

g/ Tổ chức thực hiện chương trình việc làm của Thành Phố theo kế hoạch được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao hằng năm;

h/ Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

i/ Thực hiện dịch vụ lao động cho các văn phòng đại diện, tổ chức, cá nhân nuớc ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố;

k/ Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn:

a/ Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

b/ Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề;

c/ Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật;

d/ Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động cho công ty hàng tháng

e/ Tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật;

g/ Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

Tân Đức Lộc JCS


CÔNG TY TNHH NÔNG TRƯỜNG SƠN

Địa chỉ: Số 48 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 7, TP. Đà Lạt

Điện thoại: +84. 986211139 

Email: nongtruongson49@gmail.com